Prof.Dr.
Adem
UĞUR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

(264) 295 54 54

Yönetilen Tezler

Yönetilen Doktora Tezleri / Sanatta Yeterlilik Çalışmaları :
1 ELVAN OKUTAN, "KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2010
2 RAMAZAN TİYEK, "YILDIRMA DAVRANIŞLARININ BELEDİYE ÇALIŞANLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ARAŞTIRMA", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ , 2011
3 ALİ ELEREN, "TÜRKİYE’DE KOBİLERİN VERİMLİLİĞE YÖNELİK YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE YENİ STRATEJİLER –AFYON VE ÇEVRESİNDE BİR ARAŞTIRMA", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA, 1998
4 KENAN ÖREN, "KOBİ’LERDE İŞGÜCÜ EĞİTİMİNİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2000
5 ELVAN OKUTAN, "kişilik özelliklerinin tükenmişliğe etkisi Bir Örnek Olay", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2009
6 RAMAZAN TİYEK, "Yerel yönetimlerde Mobbing algılaması: İBB örneği ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2010
Yönetilen Yüksel Lisans Tezleri :
1 GÖKSEL DALDEVİREN, "İŞGÖREN VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINDA LİDERİN ROLÜ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2003
2 SELÇUK NAM, "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE LİDER YÖNETİCİNİN ROLÜ (C.P. STANDART GIDA SAN.A.Ş. ÖRNEĞİ)", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2004
3 SİNEM SAÇ, "ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2004
4 ZUHAL EROL, "KAMU VE ÖZEL HASTANELERİN ÖRGÜT KÜLTÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (SAKARYA ÖRNEĞİ)", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2004
5 MUHARREM YILMAZ, "360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEME SİSTEMİ VE ÖNÜNDEKİ ENGELLER", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2004
6 UĞUR ATİK, "ÖRGÜTLERDE ETKİN İLETİŞİM ( KARA HAVACILIK ALAYI'NDA BİR ARAŞTIRMA)", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2004
7 SELAHATTİN ACAROĞLU, "İŞ ARAMA VE İŞ BULMADA MODERN TEKNİKLERİ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2004
8 SERDAR KONAK, "KARA HAVACI PİLOTLAR İÇİN STRES VE STRES YÖNETİMİ (KARA HAVACILIĞINDA BİR ARAŞTIRMA)", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2005
9 MEHMET FAZLI BIÇAKÇIOĞLU, "GÖNÜL GÜCÜNÜN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ (MARTI TEKSTİL ÖRNEĞİ)", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2005
10 FERİT AVCI, "TÜRKİYE'DE LİDER FİRMALAR AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2005
11 KEMAL KAYMAK, "ETKİN İLETİŞİM VE KURUM İMAJI", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2005
12 BERNA ÖZSÖZ, "İŞLETMELERDE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE UYGULAMADAN BİR ÖRNEK", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2006
13 NURGÜL TEZCAN, "REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN ÇALIŞANLARIN PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ KOCAELİ TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ, 2007
14 BURAK ŞERVANLI, "AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE TARIMSAL VERİMİLİĞİN ANALİZİ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2007
15 DİLEK NAM, "GÜVEN VE ÖRGÜTSEL ADALETİN BEKLENTİ ÖTESİ ÖZ YETELİLİK DAVRANIŞINA ETKİSİ ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2008
16 HÜLYA AKSAKAL KAYMAKCI, "ÇALIŞMA HAYATINDA MOBBİNG(SAKARYA İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA)", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2008
17 VOLKAN AKMAN, "İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMLERİ SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2010
18 MUSTAFA TÜLEN , "ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE BİR UYGULAMA ARAŞTIRMASI ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2010
19 NİLÜFER TÜMER, "DERSANE ÖĞRETMENLERİNDE İŞ TATMİNİ (ADAPAZARI DERSANELERİNDE BİR ARAŞTIRMA)", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2010
20 NURTEN NAYİR, "TIBBİ SATIŞ TEMSİLCİLERİNİN MOTİVASYONU: "X İLAÇ FİRMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA"", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2010
21 EMİNE YILMAZ, "ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLETİŞİMİN ETKİSİ: BİR ÖRNEK OLAY", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2011
22 TÜLAY DİŞBUDAK, "ÖRGÜLERDE ÇATIŞMA YÖNETİMİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KOCAELİ ÖRNEĞİ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2011
23 EBRU YILDIZ, "EĞiTİMCİLERDE TÜKENMİŞLİK (REHBER ÖĞRETMENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA)", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2011
24 SELAMİ BAYRAK, "BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ AHLAKI YÖNÜNDEN ANALİZİ: İSTANBUL BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2011
25 FATMA FİDAN, "VERİMLİLİĞE DAYALI ÜCRET POLİTİKASININ TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 1996
26 ALİ ASİLHAN, "İŞGÜCÜ KAYITLARI VE TÜVASAŞ ÖRNEĞİ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 1998
27 AHMET FİDECİOĞLU, "YÖNETİME KATILMANIN VERİMLİLİĞE ETKİLERİ VE SEDAŞ’TA YÖNETİME KATILMAYA DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 1998
28 NECATİ KORKMAZ, "1980 SONRASI UYGULANAN İHRACATA DÖNÜK BÜYÜMENİN İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 1998
29 SEDA BEYZA ÖZ, "BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERİMLİLİK", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 1998
30 AHMET MELİH PEKÇETİN, "PARÇA BAŞINA ÜCRET SİYASETİ VE ADAPAZARI AYAKKABI İMALATÇILARI HAKKINDA ARAŞTIRMA", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 1998
31 MÜCAHİT YILDIZ, "TÜVASAŞ’TA VERİMLİLİK MERKEZLİ YENİDEN YAPILANMA", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 1998
32 İSMAİL YILMAZ, "ESNEK ÇALIŞMA UYGULAMALARININ VERİMLİLİĞE ETKİLERİ VE ADAPAZARI BELEDİYESİ ÖRNEĞİ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 1998
33 SEYFİ YÜCEL, "TÜRKİYE’DE ÇIRAKLIK EĞİTİMİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 1998
34 SALİH GÖKYOKUŞ, "İŞLETMELERDE YÖNETİCİ DAVRANIŞLARININ İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ (AYTAÇ AKYUDUM DOĞAN KAYNAK VE MEMBA SULARI LTD.ŞTİ.ÖRNEĞİ)", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 1999
35 SEMİHA TEZCAN, "TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN VERİMLİLİK ANALİZİ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2000
36 İBRAHİM ETEM GÖKÇE, "TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜNDE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2001
37 NECATİ HANÇER, "HEDEF BAZLI PERFORMANS DEĞERLEME SİSTEMİ (ÖZEL FİNANS SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME)", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2001
38 MEHMET FATİH DİNÇER, "EKONOMİK KRİZLERİN TÜRKİYEDE EKONOMİK VE İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2002
39 REŞAT AKOVALIGİL, "TÜRKİYE’DE EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİNDE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ STRATEJİLERİ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2002
40 NİLÜFER TÜMER, " ÖĞRETMENLERDE İŞ DUYUMU SAKARYA BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2009
41 BURAK ŞERVANLI, "TEZ ÖNERİ FORMU YOKTUR", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2007
42 VOLKAN AKMAN, " İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2009
43 DİLEK NAM, "GÜVENİN ÖRGÜTSEL ADALET VE BEKLENTİ ÖTESİ ROL DAVRANIŞI X İŞLETMESİ ÖRNEĞİ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2007
44 MUSTAFA TÜLEN, "E-İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2009
45 NURTEN NAYİR, "SATIŞ ELEMANLARININ MOTİVASYONU :TIBBİ SATIŞ ELAMANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME(araştırma)", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2009
46 EBRU YILDIZ, "Eğitimcilerde Tükenmişlik (Rehber Öğretmenler Üzerinde Bir Uygulama)", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2010
47 EMİNE YILMAZ, "Örgütsel Bağlılığın Gelişmesinde İletişimin Rolü: ADASU Örneği", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2010
48 TÜLAY DİŞBUDAK, "Örgütlerde Çatışma Yönetimi ve Bir Kamu Bankasında Uygulama", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2010
49 TÜRKAN GÜNGÖR, "Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2010
50 SELAMİ BAYRAK, "İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Bakımından Türk Bankacılık Sektörü: İstanbul Bölgesinde Bir Araştırma", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2010
51 MERT ÖNER, "İş-Aile Çatışmasının İş Tatminine Etkisi: Özel Dershane Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2012
52 ELİF KODAN, "İnsan Kaynağı Güçlendirmenin İş Tatminine Etkisi: Sakarya Otomotiv Yan Sanayiinde Bir Araştırma", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, 2012